Annotation

Конър О’Дуайър се гордее с историята на рода си, съчетала в себе си ирландски поверия и магията на Тъмната вещица. Той живее в живописното графство Мейо с обичната си сестра Брана. Там братовчедка им Айона среща любовта на живота си и се научава да владее магията. Брана, Конър и Айона, заедно с приятелите им от детинство, образуват неразрушим кръг. Кръг, който се подготвя да унищожи злия магьосник Кеван завинаги.

Мийра и Брана са най-добри приятелки, по-близки и от сестри. Мийра е силна и независима жена, която не вярва в любовта. Но не може да отрече чувствата, които изпитва към красивия, добър и великодушен Конър. Младият мъж притежава изключителната дарба да общува със соколи. Тя му помага да ръководи школата за разходки и лов с величествените птици, които привличат тълпи туристи.

Мийра се страхува, че чувствата ѝ към Конър ще разрушат дългогодишното им приятелство. Една неочаквана страстна целувка обаче преобръща живота и на двамата.

Но злото, приело формата на вълк, се спотайва в гъстите гори на Мейо. Усвоил магията на сенките, Кеван изчаква своя миг да нападне братовчедите О’Дуайър. И да им причини болка, наранявайки хората, които обичат…

МАГИЯТА НА СЕНКИТЕ

За книгата

ПЪРВА ГЛАВА

ВТОРА ГЛАВА

ТРЕТА ГЛАВА

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

ПЕТА ГЛАВА

ШЕСТА ГЛАВА

СЕДМА ГЛАВА

ОСМА ГЛАВА

ДЕВЕТА ГЛАВА

ДЕСЕТА ГЛАВА

ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА

ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА

ТРИНАДЕСЕТА ГЛАВА

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГЛАВА

ПЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА

ШЕСТНАДЕСЕТА ГЛАВА

СЕДЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА

ОСЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА

ДВАДЕСЕТА ГЛАВА

notes

1

2

3

МАГИЯТА НА СЕНКИТЕ

Нора Робъртс

Втора книга от трилогията РОДЪТ O’ДУАЙЪР

Очаквайте: Магията на кръвта

За книгата

Nora Roberts

Оригинално заглавие: Shadow Spell (Cousins O’Dwyer)

Copyright © 2014 by Nora Roberts.

All rights reserved.

© ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА “ХЕРМЕС”, 2014 г.

© Илвана Иванова Гарабедян, преводач, 2014 г.

© Мариана Кръстева Станкова, художествено оформление на корицата, 2014 г.

с/о Литературна агенция “АНТЕЯ РАЙТС” – София

ISBN 978-954-261-393-0

Разпознаване и корекции: Diltea&Wachtelin, 2015

ПЪРВА ГЛАВА

Есен, 1268 г.

Мъгла се издигаше на тънки струйки над водата като въздишка, докато Иймън гребеше в малката лодка. Слънцето грееше с бледа и хладна светлина, докато се пробуждаше от нощната си дрямка и подканяше утринните птици да запеят в хор. Чу дрезгавия глас на петела, толкова надменен и важен, както и блеенето на овцете, които пасяха кротко в зелените поля.

Всички тези звуци му бяха познати, посрещаха го всяка сутрин през изминалите пет години.

Но това не бе домът му. Колкото и гостоприемен и познат да бе, никога нямаше да е неговият дом.

А тъкмо за дома мечтаеше сега. Мисълта за него предизвикваше болка дълбоко в костите му както при стар човек в лошо време, в сърцето му тлееше копнеж като на отхвърлен любим.

И под копнежа, болката, мечтите и мъката кипеше стаена ярост, която можеше да се надигне и да изгори гърлото му.

Понякога нощем сънуваше дома, хижата им в голямата гора, където познаваше всяко дърво, всяка извивка на пътечките. В някои нощи сънищата бяха по-истински от реалността и той усещаше мириса на торф в огъня, сладкия аромат на сламените постелки в леглото му, в които майка му вплиташе лавандула за по-добра почивка и сладки сънища.

Чуваше гласа ѝ, нежното ѝ пеене, което се носеше от таванското помещение, където смесваше своите отвари и лекове.

Тъмната вещица, така я наричаха – с уважение – защото беше силна и могъща. И мила и добра. Затова през някои нощи, когато сънуваше дома и чуваше майка си да пее, той се будеше с мокри от сълзи страни.

Които бързаше да избърше. Сега беше мъж – на цели десет години – глава на семейството, както бе баща му преди него.

Сълзите бяха за жените.

А той трябваше да се грижи за сестрите си, нали, напомни си той и закрепи греблата, като остави лодката да се носи леко по водата, докато хвърляше въдицата. Брана беше най-голямата, но той беше мъжът в семейството. Бе дал клетва да защитава нея и Тийгън и щеше да я изпълни. Бе наследил меча на дядо си. И щеше да го използва, когато дойдеше мигът.

Моментът щеше да настъпи.

Имаше и други сънища, в които страхът преобладаваше над мъката. Сънища за Кеван, черния магьосник. Те предизвикваха ледени топки страх в корема му, които смразяваха дори кипящата ярост. Страх, който караше момчето в него да извика за помощ майка си.

Но не можеше да си позволи да се страхува. Майка му я нямаше, бе пожертвала себе си, за да спаси него и сестрите му, само часове след като Кеван бе убил баща им.

Много трудно му бе да си представи баща си, често му бе нужна помощта на огъня, за да извика образа му – на високия и горд Дайхи, старейшината със светла коса и гръмък смях. Но щом затвореше очи, и пред него заставаше майка му, бледа като смъртта, която я очакваше, застанала пред хижата в гората в онази мъглива утрин, когато той бе поел надалеч със сестрите си с мъка в сърцето и нова, гореща сила в кръвта.

От онази сутрин той вече не бе момче, а един от тримата, тъмен вещер, обвързан с кръвна клетва да унищожи онова, което дори и майка му не бе могла.

Една част от него искаше всичко да започне, да приключи с престоя си в Голоуей във фермата на братовчедите на Сърха, където петелът пееше сутрин, а овцете блееха в полята. Мъжът и вещерът в него копнееха да мине времето, да има силата да размаха меча на дядо си, без ръцете му да затреперят от тежестта. Да настъпи денят, когато може напълно да владее силата си, да използва магията, която бе негово рождено право. Искаше да настъпи мигът, в който ще пролее черната кръв на Кеван и ще напои с нея земята.

Но в сънищата той бе само момче, неопитно и слабо, преследвано от вълка, в който се превръщаше Кеван, вълка с червения камък, събрал черната му магия, който светеше на врата му. Неговата собствена кръв и тази на сестрите му блестеше топла и червена върху земята.

На сутринта, след най-ужасните сънища, той отиваше до реката, гребеше с веслата надалеч, за да улови риба, да бъде сам, макар през повечето дни да жадуваше за уюта на къщата, гласовете и уханието на гозбите на огнището.

Но след кървавите сънища имаше нужда да бъде надалеч – и никой не го кореше, че не помага в доенето, чистенето на тор или храненето на животните, не и в такива утрини.

Сега седеше в лодката, слабичко десетгодишно момче с буйна кестенява грива, още разрошена от съня, с яркосините очи на баща си и ведрата и непокорна сила на майка си.

Можеше да се вслушва в пробуждането на деня, да чака търпеливо рибата да захапе стръвта и да похапва овесената питка, която бе взел от кухнята на братовчедката на Сърха.

И отново да намери себе си.

Реката, тишината, нежното полюшване на лодката му напомняха за последния истински щастлив ден, който бе преживял с майка си и сестрите си.

Тя изглеждаше добре, спомняше си той, след бледия и измъчен вид, който бе имала през дългата и студена зима. Всички вече брояха дните до Белтейн и завръщането на баща му. Тогава щяха да седят край огъня, така си бе представял Иймън, да хапват питки и да пият чай, подсладен с мед, докато слушат как баща им разказва за военните походи и лова.

Щяха да празнуват, така си бе мислил, и майка му отново щеше да е добре.

Така бе вярвал в онзи ден на реката, когато бяха ловили риба и се бяха смели, и всички си бяха мислили, че баща им съвсем скоро ще е у дома.

Но той не се бе върнал, защото Кеван бе използвал черната си магия, за да покоси смелия Дайхи и Сърха, Тъмната вещица, макар тя да го бе изгорила и превърнала в пепел. Беше я убил и някак си продължаваше да съществува.

Иймън го знаеше в сънищата си, усещаше го като тръпки, полазили по гърба му. Виждаше потвърждение на мислите си в очите на сестрите си.

Завинаги щеше да запомни онзи слънчев пролетен ден на реката. Даже и когато една риба подръпна кордата на въдицата му, мислите му бяха в миналото и видя себе си на пет годинки да изважда лъскава риба от тъмната вода.

Изпита същата радост и гордост както тогава.

– Ейлиш ще се зарадва.

Майка му се усмихна, когато той пусна рибата да се плъзне във ведрото с вода, за да остане прясна.

Силният му копнеж я върна при него, донесе му утеха. Отново сложи стръв на кукичката, докато слънцето се стопляше и започваше да разсейва струйките мъгла.

– Ще ни трябват повече.

Тя бе казала така, спомни си той, в онзи далечен ден.

– Значи, ще хванеш повече.

– Предпочитам да хвана повече в моята река.

– Един ден и това ще стане. Някой ден, сърце мое, ще се върнеш у дома. Някой ден онези, които ще дойдат след теб от твоята кръв, ще ловят риба в нашата река, ще крачат в нашата гора. Обещавам ти.

Сълзи напираха в очите му, замъгляваха образа ѝ, така че тя потрепна пред очите му. Стегна се и преглътна сълзите, защото искаше да я вижда ясно. Тъмната ѝ коса, която тя оставяше да пада свободно до кръста ѝ, тъмните очи, от които струеше любов. И силата, която грееше в нея. Дори и сега, когато бе само видение, усещаше силата ѝ.

– Защо не можа да го унищожиш, мамо? Защо не можа да оцелееш?

– Не беше писано. Любов моя, момчето ми, сърце мое, ако можех да спася теб и сестрите ти, бих дала много повече от живота си.

– Ти даде повече. Даде ни силата си, почти цялата. Ако я беше задържала…

– Беше дошло моето време и е ваша по право. Доволна съм, повярвай ми. – В избледняващата утринна мъгла тя грееше – очертан в сребристо силует. – Аз съм завинаги в теб, Иймън Верния. В кръвта ти, в сърцето и мислите ти. Не си сам.

– Липсваш ми.

Усети устните ѝ върху бузата си, топлината ѝ, уханието ѝ да го обгръща. И в този миг, точно в този миг, отново можеше да бъде дете.

– Искам да съм силен и смел. Ще стана такъв, кълна се. Ще пазя Брана и Тийгън.

– Ще се пазите един друг. Вие сте трима. Заедно сте по-силни, отколкото аз някога съм била.

– Ще го убия ли? – Това бе най-голямото му, най-силното му желание. – Ще го унищожа ли?

– Не мога да кажа, само знам, че никога не може да вземе онова, което сте. Това, което сте, което притежавате, може да бъде само подарено, както ви го дадох аз. Той носи моето проклятие, белязан е. Всички, които ще дойдат след него от кръвта му, ще носят знака, както всички, които ще дойдат след вас, ще носят светлината. Моята кръв, Иймън.

Ти обърна длан нагоре и му показа тънката червена линия.

И твоята.

Усети рязката болка, видя драскотината върху дланта си. И я допря до майчината си.

– Кръвта на тримата, произлезли от Сърха, ще го унищожи, дори и да са нужни хиляда години. Вярвай в себе си. Това е достатъчно.

Отново го целуна и се усмихна.

– Хванал си повече от една.

Подръпването на въдицата му го изтръгна от видението.

Наистина беше хванал повече.

Щеше да бъде смел, мислеше си той, докато изтегляше пляскащата риба от водата. Щеше да бъде силен. И един ден щеше да е достатъчно силен.

Погледна ръката си – сега нямаше никакъв белег, но Отлично разбираше. Носеше нейната кръв и нейния дар. И един ден щеше да предаде това на синовете и дъщерите си. Ако не беше съдено той да унищожи Кеван, то щеше да бъде сторено от неговата кръв.

Но се надяваше, молеше се на всички богове да бъде той.

Засега щеше да лови риба. Хубаво е да си мъж, мислеше си той, да ловуваш и ловиш риба, да осигуряваш прехраната. Да се отплати на братовчедите на майка си за подслона и грижите.

Бе се научил на търпение, откакто бе станал мъж, и затова улови още четири риби, преди да отведе лодката обратно до брега. Завърза я на сигурно място, наниза рибите на корда.

За момент остана загледан към водата, която сега блестеше под яркото слънце. Замисли се за майка си, за тембъра на гласа ѝ, за уханието на косата ѝ. Думите ѝ щяха да останат в главата му.

Щеше да се върне през горичката. Не беше голяма гора като у дома, но пак беше хубава, каза си наум.

Щеше да занесе рибата на Ейлиш и да пийне чай край огъня. После ще помогне с последното прибиране на реколтата.

Чу острия и пронизителен вик точно когато тръгна към къщата и малката ферма. Усмихна се леко и бръкна в торбата си, извади оттам кожената ръкавица. Трябваше само да си я сложи и да вдигне ръка и Ройбиър се спусна от небето, разперил криле, за да кацне.